АУТО - СЕРВИС
БРАЋА ПАВЛОВИЋ

Услуге

УСЛУГЕ

Ауто сервис Браћа Павловић нуди Вам услуге поправкe и одржавања Вашег возила и то:

Механичарске
услуге

Под механичарским услугама подразумевамо ситне и веће кварове, као и дијагностику свих врста возила.

Лимарске
услуге

Под лимарским услугама подразумевамо мање хаварије.

Фарбарске услуге

Фарбарске
услуге

Фарбање оштећењих површина аута.

Вулканизерске услуге

Вулканизерске
услуге

Замена и балансирање гума.